Teljesen OFFLINE lehet játszani a játékunkat, ha előzetesen letöltöd az ajánlott alkalmazásokat, térképeket és videókat.

You can play our game fully OFFLINE, if you download the recommended applications, maps and videos in advance.

További történetek / More stories

PRZ

További történetek
Töröklyukak
A török világ Magyarországon általában arra kényszerítette a lakosságot, hogy rejtsék el javaikat. Építsenek olyan óvóhelyeket, ahol az ellenség nem talál rájuk. Ebben az időben születtek meg a töröklyukak, amelyek menedékként és raktárként is szolgáltak egyben. Kívülről rókalyuknak tűnik a bejárata, belül pedig akkora, hogy akár 30-40 ember is kényelmesen elfér. A töröklyukak nem veszítették el a szerepüket a későbbiekben sem. A Rákosi-korszak padlássöprései, beszolgáltatási rendszere idején a leleményes parasztság ide rejtette a hatóságok elől a kevéske gabonáját, élelmiszerkészletét.

A megyaszói faopál
A község határának legnevezetesebb része a híres Csákó bánya, amelyben ma már fejtés nem folyik. A nevét a hely alakjáról kapta. Leghíresebb képződményei, a megkövesedett fák, más néven faopálok. A környéki dombokon, szántókon különösen gyakran bukkan fel a több millió éves növénymaradványokat konzerváló faopál, illetve a tej-, üveg-, nemes-, és jáspisopál. A Megyaszó melletti lelőhely védetté nyilvánítását az elszaporodott üzleti célú gyűjtés megakadályozása tette szükségessé.

Megyaszó és a II. világháború

1500 román halála
Sajnálatos esemény történt 1944 végén Megyaszó közelében.  A második világháború sajnos, nagyon érzékenyen érintette Magyarországot, mind emberélet mind természeti javak tekintetében.  Amikor az oroszok meghátrálásra kényszerítették a németeket, akik folyamatosan vonultak vissza, a front elérte Magyarországot is, így Megyaszót is. A románok, addigi szövetségesből, átálltak az oroszok oldalára. Megyaszót a szájhagyomány alapján három német katona védte, valójában több is lehetett. 1500 fő román katona érkezett ide, hogy elfoglalják a települést és kiűzzék a németeket. Azonban útjuk a megyaszói Pincefalu felé vezetett, ahol a talált „lőre” hatására harcértékük a minimálisra csökkent. Ebben az állapotukban kezdték meg a támadást.  A németek, a település határában található avar kori temetkezési hely tetején rendezték be géppuskafészküket, innen kísérhették figyelemmel a feléjük közeledő román sereget. Először hadicselnek vélték a dülöngélő katonák látványát, ám amikor látták, hogy erről szó sincs, gyilkos tüzüket zúdították az ellenségre. Túlélő a románok részéről nem volt.

A Tátorján fogyasztása
A második világháború alatt rengeteget nélkülözött a lakosság. Az itt átvonuló front nem kímélt semmit, így a tátorján növényt sem. Állítólag a katonák fogyasztották ezeket a növényeket, a beszámolók szerint az íze hasonlít a káposztáéra.

Vadállomány
Megyaszó közelében sokféle apróvad és nagyvad fordul elő. Ritkán szarvas, gyakran őz, vaddisznó nyomokat lehet felfedezni. Újabban, az elszaporodott rágcsálók miatt, megjelent a borz is. Ez a történet egy alsódobszai szőlősgazdával esett meg. Egyik nyári napon munkája befejeztével hazafelé sétált a gazda. A Hernád mellett vezetett az útja, amikor rátámadt egy felbőszült vaddisznó. Az illető szerencséje az volt, hogy fel tudott kapaszkodni egy fára. Azonban a vad nem tágított, a gazda a fán éjszakázott. Amikor keresni kezdték már a legrosszabbra gondoltak, de aztán megtalálták a "körözött személyt" alatta pedig az "őrét", aki az emberek közeledtére elmenekült.

More stories
Turkish holes
Because of the Turkish occupation the population was generally forced to hide their goods, and to build some shelters, where the enemy won’t find them. The so called Turkish holes were born during these times, which served as shelter and storage at one place. From the outside, the entrance looks like a foxhole, although the inside area is so big, that even 30-40 people can easily fit in there. The Turkish holes didn’t lose their importance later either. During the compulsory delivery system of the Rákosi-era, the inventive peasants hided their food supplies here from the authorities.

The wood-opal of Megyaszó
The most famous part of the settlement-border is the Csákó (shako) mine. No excavation work is being done here anymore. The mine was named after its shape. The most famous formations are the fossil woods, also known as wood-opals. In the neighboring hills and croplands, you can often find wood-opals, conserving million years-old plant residues, as well as milk-, glass- noble- or jasper-opal. The habitat near Megyaszó became a protected area, in order to stop the more frequent commercial collection of these opals.

Megyaszó and the Second World War

The death of 1500 Romanians
A regrettable event happened at the end of 1944 near Megyaszó. Unfortunately Hungary was hardly hit by the Second World War, both in terms of human lives and natural assets. When the Russians forced the Germans to retreat, the front line reached Hungary, and Megyaszó as well. According to the legend, Megyaszó was defended by three German soldiers (although in reality, they were probably more). 1500 Romanian soldiers were coming here, in order to occupy the settlement and to drive out the Germans. However, their way was leading across the cellar village of Megyaszó. They found wine, which decreased their battle value drastically. The Romanians started the attack in this condition. The Germans installed their machine gun nest at the top of one Avar burial place, and they watched the hostile army to arrive from there. First, they thought that the stumbling Romanian soldiers is only a stratagem, but as they realized what happened, they started a killing volley. There were no survivors from the side of the Romanians.

Consumption of the Tátorján
During the Second World War, the population was lacking a lot. The passing front line didn’t spare anything, not even the „tátorján” plant. Supposedly, the soldiers consumed these plants, according to some period reports, its taste was very similar to the cabbage.

Wildlife
Close to Megyaszó, there are many kinds of wild animals. You can often discover the traces of deer and boars. Lately, due to the increasing numbers of rodents, the badger also appeared. This story happened to a wine-grower from Alsódobsza. After finishing his work on a summer day, he was walking home. His way was leading next to the river Hernád, when suddenly a wrathful boar attacked him. The wine-grower was very lucky, as he could climb up to the nearest tree. However, the boar didn’t disappear, so the wine-grower spent his night on the tree. When his friends started to look for him, they thought of the worst. But finally, they found the lost man, and his „guard”, who ran away to the sound of the arriving people.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése