Teljesen OFFLINE lehet játszani a játékunkat, ha előzetesen letöltöd az ajánlott alkalmazásokat, térképeket és videókat.

You can play our game fully OFFLINE, if you download the recommended applications, maps and videos in advance.

Generációk kapcsolata / Intergenerational relationships


Az idősebb csapattagjaink, akik a településen nőttek fel megosztották a gyermekekkel azokat az információkat, amelyeket még a nagyszüleiktől hallottak. Sok anekdota, történet kapcsolható a településhez. A tanulók mindannyian Megyaszón élnek, így a nagyszüleik, idősebb rokonaik és ismerőseik is nagyon sok értékes és érdekes információval szolgáltak. Töröklyukak, a második világháborús anekdóták, a tátorján növény káposzta helyett való fogyasztása ínséges idők idején, hogy csak egy párat említsünk.  A játék előkészítése során megismerkedtünk a Tátorján Tanösvény alapítóival, akik szintén egy másik generációt képviselnek. Rengeteg új ismeretanyaggal lettünk gazdagabbak általuk a növény és állatvilág tekintetében

The senior team members, who grew up in this village and in the neighborhood, shared their information and knowledge with the children. Most of these stories were told to the senior team members by their grandparents. Many anecdotes, stories are linked to the settlement. All of the participating students live in Megyaszó, so their grandparents, older relatives and friends provided a lot of valuable and interesting information to them. The story of the Turkish holes, the Second World War anecdotes, and eating the Tátorján plant instead of cabbage, just to mention a few of these. During the game preparation, we also met the founders of the Tátorján Nature Trail, who also represent another generation. We gained a lot of new knowledge by them in respect of the flora and fauna.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése